SIX General Index

Index:SIXGX

SIX General Index (SIXGX) speglar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen exklusive utdelningar.

Nedan kan du välja för vilken tidsperiod utvecklingen ska visas. Resultatet presenteras under.

åååå-mm-dd
åååå-mm-dd


Avkastning under perioden: 51,12%

Start: 369,94 [2013-05-27]

Slut: 559,06 [2018-05-24]


SIXGX - Tabell, procentuell utveckling

Period: 1999-2018 1993-1998

Månad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
jan 2,27 2,25 5,79 -5,82 -3,62 5,88 0,70 1,42 3,11 -12,30 -5,66 0,79 -1,17 5,83 5,50 -1,67 7,10 -7,14 1,24 1,56
feb 1,36 15,82 -10,97 0,61 -1,78 3,65 4,60 3,53 -2,26 3,36 2,66 -0,61 -1,69 6,22 3,51 6,01 8,02 1,98 2,90 -0,77
mar 1,98 -4,03 -12,91 2,45 -2,38 -1,40 0,22 6,61 5,07 -1,74 1,34 8,36 1,66 -1,95 -0,04 -0,45 -1,04 1,01 0,97 -2,51
apr 4,84 1,02 10,46 -9,03 12,17 -0,35 -3,26 -1,01 4,23 1,54 18,75 2,52 2,27 -1,47 -0,01 0,47 -0,94 -0,57 3,53 3,19
maj -0,01 -3,21 0,24 -6,40 -0,60 -1,81 4,85 -8,47 0,53 1,83 1,95 -7,33 -1,63 -7,94 1,34 3,03 0,38 1,52 1,01 1,04
jun 5,45 -4,48 -5,25 -7,29 4,17 3,29 4,14 0,90 -2,23 -13,99 0,99 1,44 -3,54 3,04 -5,04 -1,35 -6,38 -3,57 -1,98
jul -0,66 0,84 -1,94 -10,73 6,90 -1,99 5,00 -1,33 -1,51 -0,73 10,29 4,55 -4,69 4,18 7,17 -0,74 4,99 5,47 -3,02
aug 1,87 1,73 -7,75 -3,03 3,44 -0,48 -1,18 4,35 -2,68 1,20 3,35 -3,22 -10,53 -2,26 -1,07 0,59 -5,96 2,44 -0,91
sep -0,27 -8,00 -11,50 -14,91 -3,05 3,23 5,66 5,20 -0,41 -12,34 0,60 8,40 -5,91 2,97 4,04 -0,17 -4,44 1,77 5,55
okt 8,18 -3,43 6,48 12,84 8,78 -0,01 -1,97 4,52 -1,93 -17,77 4,76 0,04 8,83 -1,41 1,72 1,54 6,83 -1,13 1,97
nov 11,81 -7,05 12,14 12,53 0,36 5,96 3,69 -0,97 -6,53 -2,13 -0,01 1,42 -1,42 3,08 2,27 3,36 3,62 1,42 -3,62
dec 16,18 -2,44 1,43 -12,42 3,12 0,71 5,93 8,30 -2,00 3,66 1,89 5,85 1,05 2,00 2,09 1,06 -4,04 2,88 -1,27
Hela året 65,74 -12,26 -16,55 -37,22 29,57 17,49 31,63 24,25 -6,97 -41,81 46,88 23,25 -16,64 11,96 23,04 12,01 6,83 5,61 6,12 2,44