Fondbolagens förening, Swedish Investment Fund Association - Branschorganisation för fondsparare och fondbolag - Fondbolagens Förening