Ett stabilt regelverk och konkurrens på lika villkor

Med en hälsosam konkurrens skapas en fondmarknad där kundernas behov och önskemål hamnar i fokus. Fondbolagens förening arbetar för en fondmarknad på vilken spararna vill, kan och känner sig trygga att investera.

Konkurrens på lika villkor är en av Fondbolagens förenings prioriteringar på regelområdet. Ett aktuellt exempel är att även fondbolag ska få erbjuda investeringssparkonto, ISK. Ett annat betydelsefullt område är effektiv distribution av fonder och rådgivning kring fonder.

EU:s fondlagstiftning har haft stor betydelse för konkurrensen på fondmark­naden och i dag finns ett mycket stort antal utländska fonder till försäljning i Sverige. Svenska fonder säljs dock inte i motsvarande grad utomlands. Före­ningen arbetar för att det ska finnas goda förutsättningar för att driva fondverksamhet i Sverige såväl som att konkurrera internationellt. Detta förutsätter jämna konkurrensvillkor. Läs mer om beslutsprocessen i EU och möjligheterna att påverka.

Föreningen är kontaktorgan i förhållande till myndigheter och politiker, till exempel Finansinspektionen, Konsumentverket, Pensionsmyndigheten och Finansdepartementet.

Här på Fondbolagen.se hittar du bland annat föreningens remissvar och framställningar.

Branschens självreglering genom kod, riktlinjer och vägledningar

Dessutom tar föreningen fram riktlinjer och vägledningar kring bland annat ägarutövande och rådgivning, information och marknadsföring av fonder.

I dokumentet "Svensk kod för fondbolag" samlas de överbryggande principer som ska prägla en sund fondverksamhet i Sverige.

UCITS

Den svenska lagstiftningen om fondverksamhet bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv. Mer om lagar och regelverk för fondverksamhet. Här finns också en tidslinje över UCITS-fondernas framväxt.

Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring

Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, är en fristående nämnd som har till uppgift att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring följer de marknadsföringsregler som gäller, bland annat föreningens riktlinjer om rådgivning, information och marknadsföring. Såväl enskilda personer som företag och myndigheter med flera kan anmäla ärenden om fondbolags marknadsföring till nämnden. Nämnden kan också på eget initiativ uttala sig i principfrågor.

Skriv ut Tipsa om den här sidan