SIX Portfolio Return Index

Index:SIXPRX

SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) visar genomsnittlig utveckling inklusive utdelningar på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. Gäller för jämförelser av utvecklingen av fonder som placerar i svenska aktier.

Nedan kan du välja för vilken tidsperiod utvecklingen ska visas. Resultatet presenteras under.

åååå-mm-dd
åååå-mm-dd


Avkastning under perioden: 61,58%

Start: 1413,94 [2014-02-21]

Slut: 2284,64 [2019-02-20]


SIXPRX - Tabell, procentuell utveckling

Period: 1993-1998

Månad 1993 1994 1995 1996 1997 1998
jan -1,49 14,86 3,05 1,33 6,87 3,25
feb 12,37 -4,08 -0,05 5,32 4,73 7,11
mar -0,24 -8,68 -3,93 2,01 3,51 6,79
apr 3,85 6,06 7,97 3,23 -1,95 2,37
maj 7,38 0,58 2,38 3,98 6,19 3,68
jun -1,00 -7,03 3,80 0,90 6,16 0,57
jul 11,44 6,62 4,13 -4,09 4,75 -0,30
aug 6,29 -0,95 0,26 5,54 -4,21 -14,43
sep 0,64 -2,89 6,88 4,42 6,21 -9,84
okt 10,37 4,98 -6,81 1,98 -11,39 3,50
nov -8,61 1,37 1,31 7,85 5,64 10,90
dec 7,34 -2,28 -0,31 3,94 -0,65 -0,65
Hela året 57,35 6,41 19,22 42,51 26,91 10,56