Vd har ordet

2016 blev ett spännande fondår. Stora, oväntade händelser, som presidentvalet i USA, Brexit och oro över tillväxten i Kina skakade om finansmarknaderna. Resultatet blev trots det positiv avkastning för nästan alla fondkategorier och en ny toppnotering för värdet på fondsparandet i Sverige.

Fredrik NordströmDet mest spännande med den svenska fondmarknaden är införandet av allemansfonderna på 1980-talet som fick så många att upptäcka fördelarna med att spara regelbundet i fonder. Fonder är en utmärkt sparform för många sparbehov, inte minst för pensionssparande, något som blir viktigare i takt med att vi lever allt längre. Placeringar på kapitalmarknaderna har gjort att stora grupper i samhället har kunnat få del av den starka ekonomiska tillväxt som Sverige har haft. Svenska sparare tar dessutom gärna risk i sitt sparande med en hög andel aktiefonder. Det har under många år gett en väldigt bra avkastning.

En av Fondbolagens förenings viktigaste uppgifter är att värna förtroendet för fonder som sparform. Genom självreglering utvecklas god sed på fondmarknaden. Till exempel har föreningen tagit fram riktlinjer som ökar tydligheten kring aktiviteten i fonders förvaltning. Under 2016 utvecklade föreningen en vägledning för hur växthusgaser kan beräknas och publiceras i fondinformationen.

Föreningen arbetar också med kunskapshöjning kring sparande. Genom sajten Fondkollen.se kan du jämföra fonder, få tips och tillgång till enkla verktyg som underlättar sparandet. Under året har tjänsten utvecklats med hållbarhetsinformation om fonderna. Vår sparekonom genomför utbildningar inom ramen för den nationella kunskapssatsningen Gilla Din Ekonomi. Föreningen är också en av finansiärerna av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, dit sparare som vill ha hjälp eller stöd av en oberoende aktör, kan vända sig. Föreningen stöttar även Ung Privatekonomi, som under 2016 träffade fler än 26 000 gymnasieelever och pratade hushållsekonomi.

En förutsättning för att fondmarknaden ska fungera bra är att det finns en sund konkurrens med en mångfald aktörer. Många av de förslag som Fondutredningen la fram 2016 syftar till att stärka konkurrenskraften på den svenska fondmarknaden. Det är viktigt att dessa nu genomförs. Redan i dag har tre fjärdedelar av alla fonder som säljs i Sverige sin hemvist i ett annat EU-land. Ska vi ha kvar fondbolag med bas i Sverige bör svensk särreglering undvikas. En särskild skatt på anställda inom finanssektorn i Sverige skulle vara väldigt negativ. Fondbolags verksamhet är lätt att flytta och fonderna kan enkelt säljas tillbaka till Sverige. Sverige förlorar såväl löneskatter, som bolagsskatter. Samtidigt diskuterar andra länder hur man kan locka till sig verksamhet från London när Storbritannien lämnar EU.

Sverige har i grunden bra förutsättningar för finansiell verksamhet. Vi är duktiga på finansiella tjänster, har konkurrenskraftiga banker, en hög grad av digitalisering och en tradition av hög transparens, öppenhet och ett starkt konsumentskydd. Det är viktigt att dra nytta av dessa fördelar med ett regelverk som stärker dessa ytterligare. På så sätt säkerställs att vi har fondverksamhet som kan tillgodose spararnas behov och vara en samarbetspart i samhällsutvecklingen.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening

Läs vidare:

Mer fakta: Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle

Mer fakta: Den svenska fondmarknadens utveckling

Mer fakta: Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande

Skriv ut Tipsa om den här sidan