Boken "Ansvarsfulla investeringar - om fonder, etik och hållbarhet"

I november 2012 gav föreningen ut boken "Ansvarsfulla investeringar - om fonder, etik och hållbarhet".

Ansvarsfulla investeringar - bokenAnsvarsfulla investeringar handlar om att nå en långsiktigt hållbar utvecklingsom tar hänsyn till kommande generationer. Mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö är sådana särskilda hänsyn som fonder beaktar i sin förvaltning.

Men vad innebär ansvarsfulla investeringar? Vad kan man som sparare förvänta sig när man köper en fond som tar sådana hänsyn? Kostar det extra, eller kan det till och med löna sig? Kan man verkligen definiera begreppet etik, och borde inte alla fonder vara ansvarsfulla egentligen?

I den här boken, som finns både på svenska och på engelska, reder vi ut begreppen och låter förvaltare, investerare, forskareoch bolag själva berätta i lättillgängliga texter. Tillsammans ger de en bild av ett långsiktigt förhållningssätt som är på väg att gå från att vara ett undantag till att bli huvudregeln. Ansvarsfulla investeringar ses av många som en naturlig utvecklingav aktiv förvaltning. Det kommer sannolikt snart inte längre att vara en frågaom hur dyrt det är att analysera företagen utifrån hållbara principer, utan snararehur dyrt det kan bli att inte göra den analysen.

Miljöminister Lena Ek och Pia Nilsson, Fondbolagens föreningVägen till ansvarsfulla investeringar ser olika ut för olika förvaltare. Ska man välja in bolag att placera i som är goda förebilder eller välja bort bolag som inte uppfyller förvaltarens krav? Eller ska förvaltaren försöka påverka bolaget i en viss riktning i egenskap av ägare? Tre olika förhållningssätt med samma syfte.

Kunskap om dessa resonemang är viktig för den som vill veta vad en fond som tar hållbarhetshänsyn egentligen är, hur den fungerar och vad man ska tänka på för att kunna göra en hållbar och ansvarsfull investering.

Boken är utgiven i samarbete med förlaget Brasel Publishing. 

Läs mer:

Läs i pdf eller beställ boken här.

Pressmeddelande i samband med bokreleasen.

Paneldiskussion vid release av boken Ansvarsfulla investeringar

Skriv ut Tipsa om den här sidan