Den svenska
fondmarknadens utveckling

När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor. I dag finns cirka
2 500 fonder på den svenska marknaden tillgängliga för svenska sparare. Det bäddar för konkurrens och mångfald.

Ökad konkurrens och nya distributionsformer på fondmarknaden

Sverige till att placera över hela världen. Utländska fondbolag har också etablerat sig i Sverige och i dag är majoriteten av fonderna på den svenska marknaden utlandsregistrerade. Kapitalet ligger trots det fortfarande till största delen placerat i Sverigeregistrerade fonder.

Bankernas dominans på fondmarknaden har minskat. 1999 stod de fyra största bankernas fondbolag för 85 procent av fondförmögenheten. 2015 var motsvarande andel 59 procent. Två faktorer har framför allt spelat in. Den ökande betydelsen av fondsparande till pensionen har gjort att fondbolag med försäkringsanknytning fått en större del av nysparandet.

Dessutom har teknikutvecklingen, med uppkomsten av så kallade fondtorg, underlättat för nya aktörer, utan egna distributionsnät, att nå kunder. Under senare år har både nya aktörer och banker startat fondtorg med ett brett utbud av både egna och externa fonder.

Hushållen väljer investeringssparkontoFrån att direktsparande i fonder hos ett fondbolag har dominerat, kan man i dag spara i fonder på ett flertal olika sätt, exempelvis i kapitalförsäkring och investeringssparkonto, till tjänstepensionen och premiepensionen.

Sedan införandet av investeringssparkontot 2012 har merparten av hushållens sparande i fonder vid sidan av premiepensionen skett via denna kontoform eller sparform.

ISK för fondbolag - en förutsättning för konkurrensen

Möjligheten att erbjuda investeringssparkonto infördes 2012 för värdepappersbolag och banker. Syftet med kontot är att förenkla och stimulera sparande samt att öka konkurrensen på sparande genom att minska skattemässiga inlåsningseffekter. Detta uppnås tack vare att kapitalvinstskatt inte tas ut vid försäljningar eller vid byten av fond. Men eftersom fondbolag inte gavs rätt att erbjuda investeringssparkonto, måste fondbolagen anlita banker och värdepappersinstitut för att kunderna ska kunna dra nytta av de skattefördelar som kontot innebär. Det är en stor konkurrensnackdel för fondbolagen.

Aktiefonder dominerar fondsparandet

Spararna väljer indexfonder

Intresset för indexfonder har ökat markant under de senaste åren. En stor del av nysparandet i aktiefonder har gått till indexfonder, framför allt Sverigefonder och globalfonder. Av det totala nettosparandet i aktiefonder på 74 miljarder (2010–2015) har 85 miljarder gått till indexfonder, medan aktivt förvaltade fonder har haft nettouttag på 11 miljarder kronor. Indexfondernas andel av aktiefondernas totala förmögenhet har ökat från 8 till 13 procent sedan 2010.

Nettosparande i aktiefonder och indexfonder

Sverige har konkurrenskraftiga fondavgifter

Fondavgifterna på den svenska marknaden har sjunkit under senare år. Det beror dels på att ett extremt ränteläge har påverkat priset på räntefonder, dels på mer långsiktiga trender som exempelvis ett ökat sparande i indexfonder. Jämfört med andra länder ligger Sverigeregistrerade fonders årliga avgift på en mycket konkurrenskraftig nivå för aktiefonder, blandfonder och obligationsfonder. Snittet för penningmarknadsfonder ligger något över det europeiska. 

Den genomsnittliga avgiften för aktiefonder i Sverige är 0,94 procent, jämfört med Europasnittet på 1,27 procent (2016). Dessutom är insättnings- och uttagsavgifter ovanliga i Sverige. I premiepensionssystemet uppgår den genomsnittliga fondavgiften till 0,25 procent. Här kan du läsa mer om avgifter

Den svenska fondmarknadens utveckling

Källa grafer: Fondbolagens förening.

Läs vidare:

Mer fakta: Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande

Mer fakta: Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle

Mer fakta: UCITS-fondernas historia

Skriv ut Tipsa om den här sidan