Kommentar om Aftonbladets fondgranskning - september 2013

Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson kommenterar aktuella frågor.

Pia NilssonAftonbladet skriver i dag (26/9 2013) att fyra av tio fonder är en förlustaffär. Granskningen avser 40 bankfonder och hur de har gått utifrån ett insatt engångsbelopp på 100 000 kronor år 2000 till och med i dag. Det insatta engångsbeloppet har justerats för inflation, det vill säga hur mycket 100 000 kronor år 2000 motsvarar i dagens penningvärde. Man landar då på summan 120 628 kronor. Har fonden inte avkastat mer än 20 628 kronor, anses fonden enligt Aftonbladet ha varit en förlustaffär.

Att ha pengarna i madrassen får man ingen ersättning för överhuvudtaget, vare sig för inflation eller värdeökning. Intressant att konstatera är även ett genomsnittligt sparkonto hade blivit en förlust med Aftonbladets metodik.

Jämför man med insatt belopp blir bedömningen en annan. Av de 40 granskade fonderna har 34 haft en faktisk positiv avkastning under perioden. Det vill säga 6 av 40 fonder har varit en förlustaffär. Vi vill också påpeka att slutsatserna baseras på en engångsinsättning som gör s vid sämsta tänkbara tillfälle, precis när IT-bubblan spricker år 2000.   

Nyligen tog vi fram en mycket omfattande studie av fondsparande i turbulenta tider som beskriver 15-årsperioden 1998-2012. Det rör sig om en omvälvande period med tre mycket olika femårsperioder – först IT-kraschen, sedan en återhämtningsperiod och därefter finanskrisen. Av studien framgår att det trots denna turbulens har varit en god investering att spara i fonder. Aktiefonder har i genomsnitt avkastat 97 procent under perioden, Sverigefonder dubbelt så mycket med 182 procent i genomsnitt.

Studien visar också att månadssparande, vilket är det vanligaste sättet att spara i fonder, också har varit en god idé. Ett månadssparande på 500 kronor i Sverigefonder under perioden 1998-2012, innebär att du totalt satt in
90 000 kronor. Värdet på dessa fonder var i genomsnitt värt 155 000 kronor.

Läs gärna mer om det  och med fler exempel i studien Sparande i turbulenta tider.

Det handlar också om konkurrens och aktiva sparare. Vi har sett att konkurrensen har ökat. Framför allt har det kommit in mindre, fristående fondbolag liksom många utländska fondbolag. Om man ytterligare vill stärka konkurrensen och konsumenternas ställning behöver man underlätta för nya fondbolag att komma in på den svenska fondmarknaden. En del i detta är att även fondbolag bör få möjlighet att erbjuda investeringssparkontot. Man behöver också uppmuntra spararna att bli mer aktiva. Där vill vi i Fondbolagens förening vara med och bidra genom vårt branschgemensamma kunskapsprojekt Fondkollen.

Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening

Nedan graf är hämtad ur studien "Sparande i turbulenta tider":

Värdeutveckling för ett månadssparande 1998-2012

Skriv ut Tipsa om den här sidan