Fondspararna valde blandfonder i mars

[2017-04-10] I mars gjordes ett nettouttag från fonder på totalt 1,9 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 6,8 miljarder, medan blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 4,6 miljarder. Den samlade fondförmögenheten ökade med 22 miljarder kronor under månaden och uppgick till rekordhöga 3 738 miljarder vid utgången av mars.

Obs reviderades 170412, se uppdaterade siffror här

Under mars månad noterade aktiefonder ett nettoutflöde på 6,8 miljarder kronor. Även obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettouttag på 0,8 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i blandfonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 4,6 respektive 1,4 miljarder. Sammantaget innebär detta ett nettoutflöde från fonder på 1,9 miljarder kronor i mars.  

Under första kvartalet 2017 har totalt 18,2 miljarder kronor nysparats i fonder, varav 10,2 miljarder har gått till aktiefonder.

Nettosparande i fonder 2017, mdkr

”Efter en inledning av 2017 med stora insättningar i aktiefonder, var fondspararna i mars lite mer avvaktande. Trots uttagen under den senaste månaden uppgår nettoinsättningarna i aktiefonder till drygt 10 miljarder kronor så här långt i år”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

I mars var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med drygt 2 procent. Aktiefonder noterade under månaden ett nettoutflöde på 6,8 miljarder kronor och störst uttag gjordes från Sverigefonder och Rysslandsfonder. Noterbart är att indexfonder uppvisade nettoinsättningar på 7,8 miljarder i mars.   

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2017,  mkr

Obligationsfonder hade ett nettoutflöde på totalt 0,8 miljarder kronor i mars. Av detta utgjorde 0,2 miljarder uttag från företagsobligationsfonder.

Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder 2017,  mkr

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 22 miljarder kronor under mars och uppgick vid utgången av månaden till 3 738 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var
2 167 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet, mdkr


>>     till statistiken

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2017, mdkr

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, Denovo Advokatbyrå, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Skriv ut Tipsa om den här sidan