Fondspararna agerade med viss försiktighet i augusti

[2017-09-11] I augusti noterade fonder ett nettoutflöde på totalt 3,4 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från aktiefonder medan obligationsfonder, i första hand företagsobligationsfonder, uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med omkring 29 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 3 752 miljarder.

Under augusti månad gjordes nettouttag från fonder på totalt 3,4 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoutflöden på 3,3 miljarder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) hade ett nettoutflöde på 0,3 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i obligationsfonder (långa räntefonder) på 0,5 miljarder kronor. I synnerhet valde fondspararna företagsobligationsfonder.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 63,2 miljarder kronor. Aktiefonder har haft nettoinsättningar på drygt 20 miljarder och för blandfonder och obligationsfonder summerar nysparandet hittills i år till 19,2 respektive 16,7 miljarder kronor.

”Efter att ha storköpt aktiefonder i början på året tog spararna sommarsemester och sålde i augusti aktiefonder för tredje månaden i rad.  Köpen gick istället till försiktigare företagsobligationsfonder vilka ser ut att gå emot ett rekordår”, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening.

I augusti var utvecklingen på många av världens aktiemarknader svagt negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med knappt 1 procent. Totalt gjordes nettouttag från aktiefonder på 3,3 miljarder kronor i augusti. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Nordamerikafonder, medan globalfonder och tillväxtmarknadsfonder (andra marknader) noterade nettoinsättningar.  

Hittills i år har aktiefonder haft ett totalt nettoinflöde på drygt 20 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 23,6 miljarder och även Europafonder och Sverigefonder har haft nettoinsättningar på 8,9 respektive 3,3 miljarder. Däremot har stora nettouttag gjorts från Nordamerikafonder och Rysslandsfonder hittills under året. Noterbart är också att en fortsatt mycket stor del, 25,7 miljarder, av nysparandet i aktiefonder har gått till indexfonder. 

Obligationsfonder noterade i augusti ett totalt nettoinflöde på 0,5 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoinflöde på 1,4 miljarder under månaden. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 16,7 miljarder kronor, av vilket 12,5 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade i augusti med närmare 29 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 752 miljarder. Sedan årsskiftet har dock fondförmögenheten ökat med 184 miljarder kronor.

Av den totala fondförmögenheten var, vid utgången av augusti, 2 159 miljarder (motsvarande 58 procent) placerat i aktiefonder.

>>Till statistiken

För kommentarer kontakta:

Johanna Kull, Sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 /  0704-52 48 34
johanna.kull@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se 

 

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, Amenea, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Skriv ut Tipsa om den här sidan