60 miljarder till fonder under första halvåret 2017

[2017-07-10] I juni noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 9,8 miljarder kronor och främst gjordes insättningar i räntefonder och blandfonder. Detta bidrog till att nysparandet i fonder under det första halvåret 2017 summerar till 59,5 miljarder kronor. Den största delen av nysparandet har hittills i år tillfallit aktiefonder, med insättningar på närmare 26 miljarder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under juni med 56 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 3 817 miljarder.

Under juni månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 9,8 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 4,4 miljarder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 3,8 miljarder. Även blandfonder noterade nettoinsättningar på 1,9 miljarder kronor. Däremot uppvisade aktiefonder nettouttag i juni på 1 miljard kronor.

Under första halvåret 2017 uppgick det totala nysparandet i fonder till 59,5 miljarder kronor. Aktiefonder har haft nettoinsättningar på 25,6 miljarder. För blandfonder och penningmarknadsfonder summerar nysparandet hittills i år till 17,8 respektive 13,4 miljarder kronor. 

”Nettoinflödet till fonder har under det första halvåret 2017 varit mycket stort. Positiv utveckling på världens aktiemarknader har sannolikt bidragit till att närmare 60 miljarder kronor nysparats, varav den största delen tillfallit aktiefonder”, säger Fredrik Hård, Fondbolagens förening.

I juni var utvecklingen på många av världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med omkring 2 procent. Totalt gjordes nettouttag från aktiefonder på 1 miljard kronor i juni. Störst var nettouttagen från Nordamerikafonder, medan globalfonder noterade nettoinsättningar.  

Totalt under första halvåret har aktiefonder haft ett nettoinflöde på 25,6 miljarder kronor och globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 22 miljarder. Även Europafonder och Sverigefonder har haft nettoinsättningar på 8,4 respektive 7,5 miljarder kronor. Däremot har stora nettouttag gjorts från Nordamerikafonder hittills under året. Noterbart är också att en fortsatt mycket stor del, 23,7 miljarder, av nysparandet i aktiefonder har gått till indexfonder.  

Obligationsfonder hade i juni ett totalt nettoinflöde på 3,8 miljarder kronor. Av detta utgjorde drygt hälften nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 13,4 miljarder kronor, av vilket merparten, 8,4 miljarder, har tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under juni med 56 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 817 miljarder. Detta innebär en ökning av fondförmögenheten sedan årsskiftet med närmare 250 miljarder kronor.

Av den totala fondförmögenheten var, vid halvårsskiftet, 2 217 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder. 

 >>     till statistiken

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, Denovo Advokatbyrå, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Skriv ut Tipsa om den här sidan