2017 inleddes med stora insättningar i fonder

[2017-02-10] Under januari uppgick det totala nysparandet i fonder till 7 miljarder kronor. Störst insättningar gjordes i aktiefonder, följt av blandfonder. Däremot gjordes nettouttag från räntefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 12 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till rekordhöga 3 580 miljarder.

I januari noterade fonder nettoinsättningar på totalt 7 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 8 miljarder kronor och i blandfonder uppgick nettoinsättningarna till 2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 2,3 miljarder kronor och från obligationsfonder (långa räntefonder) på 1,5 miljarder.

”I januari sålde fondspararna räntefonder och köpte aktiefonder. De största inflödena gick till Sverige- och globalfonder, marknader där spararna redan i dag har stora placeringar. Värt att notera är också att indexfonder fortsatt står för en stor andel av nysparandet i aktiefonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 1 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 8 miljarder kronor och störst var insättningarna i Sverigefonder samt globalfonder.

 

Obligationsfonder noterade nettouttag på totalt 1,5 miljarder kronor i januari. Av detta utgjorde en marginell del (34 miljoner) uttag från företagsobligationsfonder.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med drygt 12 miljarder kronor under januari och uppgick vid utgången av månaden till 3 580 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 046 miljarder (motsvarande 57 procent) placerade i aktiefonder.

 


>>Till Statistiken

 

För information om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Skriv ut Tipsa om den här sidan