11 miljarder till fonder i maj

[2017-06-09] I maj nysparades drygt 11 miljarder kronor i fonder. Störst var inflödet i obligationsfonder med ett nettosparande på över 7 miljarder, följt av aktiefonder med ett inflöde på 3 miljarder kronor. Drygt 5 miljarder av nettosparandet kom från återbetalningar av avgifter (rabatter) och arvsvinster till premiepensionen. Den samlade fondförmögenheten ökade med drygt 40 miljarder kronor under månaden och uppgick till rekordhöga 3 869 miljarder vid utgången av maj.

Nettoinsättningarna i fonder uppgick till totalt 11,3 miljarder kronor i maj, varav 7,4 miljarder kronor gick till obligationsfonder (långa räntefonder), 3,0 miljarder till aktiefonder och 2,4 miljarder till blandfonder. Däremot gjordes det nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 1,2 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 49,7 miljarder kronor nysparats i fonder, varav 26,6 miljarder har gått till aktiefonder.

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr

”Utmärkande för fondsparandet i maj var att obligationsfonder stod för det största nettoinflödet, vilket kan tolkas som att de aktiva spararna vill minska risken inför sommaren. För aktiefonder valde spararna framför allt Europafonder och sålde Nordamerikafonder, vilket vi också såg under april månad", säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med knappt 2 procent och aktiefonder hade ett totalt nettoinflöde på 3,0 miljarder under månaden. Europafonder uppvisade de största nettoinsättningarna följt av globalfonder, medan framför allt Nordamerikafonder och tillväxtmarknadsfonder noterade nettouttag. Så här långt i år har aktiefonder uppvisat ett totalt nysparande på 26,6 miljarder, varav drygt 22 miljarder har tillfallit indexfonder.    

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2017,  mkr

Obligationsfonder noterade nettoinsättningar på totalt 7,4 miljarder kronor i maj. En del av detta gjordes i företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoinflöde på 2,9 miljarder kronor.

Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder 2017,  mkr

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 43 miljarder kronor under maj och uppgick vid utgången av månaden till 3 869 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 261 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet, mdkr

 >>     till statistiken

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, Denovo Advokatbyrå, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Skriv ut Tipsa om den här sidan