Fondbolagens förening skärper kraven på information till spararna

[2015-05-21] Fondbolagens förening har beslutat om åtgärder i syfte att förtydliga informationen kring fonders aktivitetsgrad.

Finansinspektionen har i en granskning konstaterat att en fonds aktivitet i faktabladet bör kunna beskrivas på ett mer nyanserat och rättvisande sätt.

”Fondbolagens förening välkomnar Finansinspektionens granskning. Den information om fonden som ges ska alltid vara rättvisande och därför inför föreningen skärpta krav på informationen till spararna”, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

Tre konkreta åtgärder har beslutats av Fondbolagens förenings styrelse. Förarbetet har skett i dialog med Finansinspektionen:

  1. Jämförelseindex. Föreningen rekommenderar att jämförelseindex ska redovisas i fondens faktablad, när det finns ett relevant sådant, för att främja möjligheten till jämförbarhet mellan fonder och möjligheten till utvärdering av fonden.
  2. Active share. Nyckeltalet active share ska redovisas för aktiefonder i fondens årsberättelse där så är möjligt. Nyckeltalet används för att ge en bild av en fonds aktiva andel i förhållande till jämförelseindex. Föreningen har tagit fram en vägledning för hur nyckeltalet ska beräknas så att det blir enhetligt.
  3. Styrelsens ansvar. Vidare införs tydligare krav på fondbolags styrelser i föreningens ”Kod för fondbolag” när det gäller uppföljning av att målsättning, riskprofil, aktivitetsnivå och avkastning står i överensstämmelse med informationen om fonden.

 ”När det gäller nyckeltalet active share är det information som inte är helt enkel för spararna, men som mer insatta investerare och granskare kan ha nytta av. För spararna är det viktigast att utvärdera sin fond utifrån vilken avkastning som den har gett (visas alltid efter avgifter) och att jämföra med andra fonder med liknande placeringsinriktning. Detta gäller oavsett fondens aktivitetsgrad och förvaltningsstil”, säger Pia Nilsson.

Därför har Fondbolagens förening tagit fram verktyget ”Kolla fonden” för fondspararna, med vilket man mycket enkelt kan utvärdera hur befintliga och nya fonder presterar jämfört med liknande fonder sett över olika tidsperioder. Detta verktyg finns i en helt ny version på Fondkollen.se: fondkollen.se/kolla-fonden/.

Mer läsning:

Pia Nilsson kommenterar debatten om aktiv- och indexförvaltning

Fredrik Hård svarar på läsarfråga på Fondkollen.se: Vad är active share?

Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson skriver om verktyget Kolla fonden i Sparekonomen informerar - läs gärna blogginlägget här. 

 

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 0709-50 38 60 / pia.nilsson@fondbolagen.se

Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
08-506 988 02 / 070-624 43 05 /helene.wall@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan