2015 inleder med stora insättningar i fonder

[2015-02-10] Under januari uppgick det totala nysparandet i fonder till 14,6 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i blandfonder och aktiefonder, medan penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 135 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till rekordhöga 3 136 miljarder.

I januari nettosparades totalt 14,6 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 8,4 miljarder kronor och i aktiefonder nettosparades 7,2 miljarder. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och hedgefonder hade nettoinflöden på 0,8 respektive 0,2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 2,1 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder januari 2015

”Nysparandet i januari har främst gått till blandfonder och vissa typer av aktiefonder, vilket var fondtyper som också var populära 2014. När det gäller blandfonder tolkar vi det som stort ett intresse för riskspridning. De typer av aktiefonder som fortsatt har efterfrågats i januari är Global, Nordamerika, Indien och branschfonder. Global- och Nordamerikafonder har gynnats av en starkare dollar. Indienfonder hade en mycket hög avkastning förra året, vilket också gällde vissa branschfonder såsom bioteknik och läkemedelsfonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader stark och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 7 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor. Globalfonder och Nordamerikafonder hade stora insättningar liksom branschfonder och Asienfonder, i synnerhet Indienfonder. Däremot gjorde spararna nettouttag ifrån Sverigefonder under januari månad.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder

Obligationsfonder uppvisade under månaden ett totalt nysparande på 0,8 miljarder kronor. Dock noterade företagsobligationsfonder ett nettoutflöde på 0,6 miljarder.

Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under januari med närmare 135 miljarder kronor, varav cirka 15 miljarder utgjordes av nysparande och omkring 120 miljarder av värdeökning. Vid utgången av månaden uppgick den totala fondförmögenheten till rekordhöga 3 136 miljarder, av vilken 1 768 miljarder (motsvarande 56 procent) var placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet

Mer statistik samt historiska data finns i Excel-filerna på denna sida.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan