Intresset för fonder med aktier återvände i november

[2014-12-10] Efter aktiemarknadsoron i oktober återvände intresset för aktier igen under november. Aktiefonder uppvisade under månaden ett nysparande på drygt 3 miljarder kronor. Även i blandfonder nettosparades hela 8 miljarder, medan räntefonder noterade nettouttag. Totalt uppgick nysparandet i fonder under november till 3,6 miljarder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade i november med närmare 60 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till den nya högstanivån 2 919 miljarder.

I november nysparades totalt 3,6 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 8,1 miljarder och i aktiefonder nettosparades 3,1 miljarder. Även hedgefonder noterade ett nettoinflöde på 1,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden uttag från räntefonder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettouttag på 7,8 miljarder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade ett nettoutflöde på 1,1 miljarder.    

Hittills i år har totalt 113 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav den absoluta merparten, 61 respektive 54 mdkr, har tillfallit obligationsfonder och blandfonder.

Nettosparande i fonder 2014 nov

”Efter börsuppgång i november var det väntat att de aktiva fondspararna väljer aktiefonder igen. Samtidigt är intresset störst för blandfonder, vilket visar att spararna önskar riskspridning. Den låga räntan ligger bakom nettouttag från penningmarknadsfonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

I november var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 3 procent. Aktiefonder noterade ett totalt nettoinflöde på 3,1 miljarder kronor och insättningar gjordes främst i Nordamerikafonder och Sverigefonder.

Aktiefonder 2014 nov

Obligationsfonder uppvisade i november ett totalt nettoutflöde på 1,1 miljarder kronor. Dock gjordes nettoinsättningar i företagsobligationsfonder på 0,5 miljarder. Hittills i år har en dryg tredjedel (21 mdkr) av det totala nysparandet i obligationsfonder gått till fonder som investerar i företagsobligationer.

Nettosparande obligationsfonder företagsobligationsfonder 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under november med närmare 60 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 919 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills har uppmätts. Av den totala fondförmögenheten var 1 613 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.


Fondförmögenhet 141130

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
0709-50 38 60 / 08-506 988 01
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård
, Ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 >>Till Statistiken 

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

 nettosparande 2014 jan-nov

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan