Fortsatt stort intresse för fonder i juli

[2014-08-11] Intresset för fonder fortsätter att vara mycket högt bland de svenska fondspararna. I juli uppgick nysparandet till totalt 14,5 miljarder kronor och störst var nettoinsättningarna i obligationsfonder och blandfonder. Hittills i år har 96 miljarder nettosparats i fonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade med närmare ca 30 miljarder i juli och uppgick vid slutet av månaden till den nya högstanivån 2 780 miljarder.

Under juli månad nettosparades 14,5 miljarder kronor i fonder. Störst nettosparande gick till obligationsfonder (långa räntefonder), 7 mdkr, följt av blandfonder med 4 miljarder kronor. Även för aktiefonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) var nettosparandet positivt, 1,8 respektive 1,3 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder

”Aldrig har intresset för fondsparande varit så stort”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

”Spararna väljer främst fonder med lägre risk och god riskspridning vilket tyder på en avvaktande inställning till aktiemarknaden”. 

I juli var utvecklingen på de globala aktiemarknaderna fortsatt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk dock under månaden med knappt 1 procent. Aktiefonder noterade ett totalt nettoinflöde på 1,8 miljarder kronor. Spararna valde framförallt globalfonder men även fonder som investerar i Asien och på andra tillväxtmarknader noterade insättningar. Samtidigt nettosålde spararna fonder som placerar i Europa, framförallt Sverigefonder och Rysslandsfonder.

Nettosparande och förmögenhet i aktifonder

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med ca 30 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 779 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills uppmätts. Av den totala förmögenheten var 1 538 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet, miljarder kr

Mer statistik, inklusive t ex generationsfonder och företagsobligationsfonder, samt historiska data finns här på www.fondbolagen.se.

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77 fredrik.pettersson@fondbolagen.se 

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

Nettosparande

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan