Fondbolagens förening föreslår ISK-pension som alternativ för privat pensionssparande

[2014-05-06] Fondbolagens förening stöder regeringens förslag att avdragsrätten för privat pensionssparande slopas. Däremot är föreningen starkt kritisk om all subvention av privat pensionssparande upphör. Det skriver Fondbolagens förening i sitt remissyttrande över regeringens förslag och ger förslag på alternativa lösningar för privat pensionssparande som inte missgynnar dem som behöver sparandet mest.

Det var i vårpropositionen som regeringen förde fram förslaget att 2015 begränsa och med intentionen att från och med 2016 slopa avdragsrätten för privat pensionssparande. Eftersom avdragsrätten slår orättvist mot låginkomsttagare, ställer sig Fondbolagens förening bakom förslaget om slopat avdrag. Den verkliga skatteförmånen är att den årliga avkastningsskatten i dag är 15 procent på privat pensionssparande. Den stimulansen är viktig att värna för framtidens pensionärer.

”Det är nödvändigt att stimulera privat pensionssparande för att ge incitament till sparande som kompletterar allmän- och tjänstepension. Regeringen bör överväga vilka signaler slopade incitament för privat pensionssparande sänder. Det finns en risk att det skapar en falsk trygghet i att övriga pensioner är allt som behövs”, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

Föreningen förordar därför att avdragsrätten ersätts med en möjlighet att spara till pension som tas ut skattefritt när spararen uppnår pensionsålder. Det kan lösas genom att införa en ny form av kapitalpension, eller genom att införa individuella sparkonton avsedda enbart för pension, ISK-pension.

Kapitalpension fanns till och med 2007 och, liksom för kapitalförsäkringar, gällde att spararen satte in beskattade pengar och utbetalningen var skattefri. Avkastningsskatten var lägre under spartiden, liksom för pensionssparande. Modellen skapar inte snedvridningar för olika grupper av pensionssparare, såsom är fallet med dagens avdrag. Insättningsbegränsningar skulle kunna införas.

Ett alternativ vore att skapa individuella sparkonton för pensionssparande, ISK-pension. Till skillnad från ett vanligt ISK-konto skulle detta pensionssparande vara ”låst” till dess att spararen uppnår pensionsålder och avkastningsskatten skulle ligga på den lägre nivån, 15 procent, för att stimulera sparandet.

Läs hela remissyttrandet här: www.fondbolagen.se/sv/Juridik/Remissyttranden/2014/Dokument/Promemoria-Vissa-skattefragor-infor-budgetpropositionen-for-2015-Fi20141430/

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Lena Falk, jurist Fondbolagens förening
08-506 988 09 / 070-622 16 22
lena.falk@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan