2014 inleddes med stora insättningar i fonder

[2014-02-11] Under januari uppgick det totala nettosparandet i fonder till drygt 11 miljarder kronor. De flesta fondtyperna hade insättningar och störst nysparande uppvisade penningmarknadsfonder med 4,9 miljarder. I kategorin aktiefonder var nettosparandet störst i globalfonder och Europafonder, medan tillväxtmarknadsfonder hade nettoutflöden. En nyhet i Fondbolagens förenings månadsstatistik är att denna från och med 2014 även visar sparandet och förmögenheten uppdelat på generationsfonder, företagsobligationsfonder och Rysslandsfonder.

Nettosparadet i fonder uppgick under januari månad till totalt 11,1 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 4,9 miljarder. I obligationsfonder (långa räntefonder) nysparades totalt 2,8 miljarder, varav 2,2 miljarder utgjordes av företagsobligationsfonder. Även aktiefonder och blandfonder hade under månaden nettoinflöden på 2 respektive 1,6 miljarder. Av nettoinflödet i blandfonder placerades 0,3 miljarder i generationsfonder.  

 

”Det stora nysparandet i januari gick främst till räntefonder, medan spararna var mer avvaktande till aktiefonder med undantag av globalfonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

”Av stort intresse är att vi nu specifikt kan följa företagsobligationsfonder som i januari stod för 2,2 miljarder av nysparandet.”

 I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader turbulent. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med 1,7 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 2 miljarder kronor. Liksom under fjolåret gjordes det i januari främst insättningar i aktiefonder som placerar på traditionella aktiemarknader. Störst nysparande hade globalfonder och Europafonder. Däremot gjordes det under månaden fortsatta uttag ifrån tillväxtmarknadsfonder, främst från Rysslandsfonder och Östeuropafonder.    

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under januari med knappt 40 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 442 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 342 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

 

>>Till statistiken 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan