Fondens avgift ena sidan
av myntet

[2012-05-04] 7 av 10 känner inte till att avgiften redan är bortdragen när fondens avkastning visas. Det visar en ny TNS Sifo Prospera-undersökning som Fondbolagens förening låtit göra. Andelen är densamma som när undersökningen genomfördes förra gången 2010. Fondbolagens förening vill öka kunskapen om fondens avgift. Det gör vi på flera sätt, bland annat genom en ny fördjupande rapport: Fondspecial om avgifter & avkastning.

Fondbolagens förening har i år högsta prioritet på att öka fondspararnas kunskap. På nya Fondkollen.se finns bland annat en räknesnurra där man kan se både avgiftens och avkastningens betydelse utifrån olika sparbelopp och över tid i kronor.

När det gäller fondavgifter generellt handlar det om att vara prismedveten. Det innebär att både se till priset och till vad man får för pengarna. När avkastning visas för fonder är alltid avgifter redan bortdragna. Det är viktigt att veta vid jämförelse av fonder. Men tyvärr känner alltså endast 3 av 10 fondsparare till detta, enligt en helt ny undersökning som TNS Sifo Prospera har genomfört på föreningens uppdrag.

Fondbolagens förening är positiv till jämförpris för sparprodukter och att det bör gälla för alla sparalternativ. 

”Vi vill att det ska vara enkelt att jämföra fonder, men också att det ska vara enkelt att jämföra fonder med andra sparalternativ”, säger föreningens vd Pia Nilsson.

Därför behöver frågan utredas mer för att spararna ska få den hjälp som de har mest nytta av. Inom kort väntas dessutom ett EU-förslag som ger viktig vägledning i frågan, nämligen PRIPs om paketerade sparprodukter. PRIPs kommer att ställa krav på lika information för olika sparprodukter. Vi välkomnar lika regler i EU eftersom endast knappt 1 000 av de totalt cirka 5 000 fonderna på den svenska fondmarknaden är registrerade i Sverige och därmed omfattas av svensk lagstiftning.

Ska avgifterna visas i kronor eller i procent? Fondbolagens förening menar att både procent och kronor är intressant. Procent är bra vid jämförelser och en avgiftsmodell som bygger på procent gynnar småsparare.

”Fondernas avgiftsmodell kan generellt sägas gynna sparare med ett litet sparkapital. En procentsats som tas ut på kapitalet medför att sparare med ett litet kapital får ta del av fondens fördelar till en mindre kostnad i kronor än sparare med ett stort kapital”, säger Pia Nilsson.

Samtidigt vill vi veta vad olika sparbelopp, avkastning och avgifter blir i kronor särskilt vid långsiktigt sparande såsom pensionssparande. Då spelar också andra avgifter en stor roll, till exempel till försäkringsbolag. Om jämförpris ska kunna användas för att jämföra olika sparalternativ är det därför viktigt att det omfattar alla typer av sparformer och visar de sammanlagda avgifterna som konsumenten betalar.  

Vid direktsparande i fonder visas sedan många år tillbaka avgifter i kronor i årsbeskeden. Fondsparandet i dag sker dock alltmer i olika paketerade lösningar såsom fondförsäkringar, IPS och investeringssparkonto. Här styr inte fondbolagen över informationen till spararna.

Ny rapport om Avgifter & avkastning

För dig som vill veta mer om avgifter finns fördjupning att hämta i den nya rapporten Fondspecial om Avkastning & avgifter som Fondbolagens förening har tagit fram.

Rapporten tar bland annat upp frågorna: Hur redovisas avkastning och avgifter? Finns det något samband mellan avkastning och avgifter? Varför skiljer avgifter mellan olika fonder? Vad får man för avgiften?

Rapporten hittar du här: www.fondbolagen.se/Studier/Studier/Fondspecial/

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För frågor om innehållet i rapporten:

Fredrik Hård af Segerstad, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Fondbolagens förenings medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

Skriv ut Tipsa om den här sidan