Nettouttag från fonder efter fortsatt börsturbulens i november

[2011-12-12] I november noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 3,4 miljarder kronor. Stora uttag gjordes från aktiefonder, medan blandfonder uppvisade nettoinsättningar under månaden.

Under november präglades världens aktiemarknader av fortsatt turbulens och aktiefonder uppvisade under månaden ett nettoutflöde på 9,0 miljarder kronor. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettouttag under månaden på 0,7 respektive 0,4 mdkr. Däremot gjordes nettoinsättningar i blandfonder på 7,6 miljarder. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av november till 1 782 mdkr.   

Under 2011 har totalt 7,7 miljarder kronor nettouttagits ur fonder. Aktiefonder uppvisar ett sammanlagt nettoutflöde på 69 mdkr medan övriga fondtyper har haft nettoinflöden. De största nettoinsättningarna har hittills i år tillfallit penningmarknadsfonder, 35 mdkr.

 Nettosparande i fonder september 2011

”November var mycket oroligt, främst efter politisk osäkerhet om åtgärder i EU. Detta fick också konsekvenser för sparandet i aktiefonder som visade stort utflöde och spararna sökte sig istället till blandfonder. Förhoppningsvis var helgens möte i Bryssel första steget mot en överenskommelse som ska leda till mer stabilitet”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.     

I november var utvecklingen på aktiemarknaden mycket volatil. Stora nedgångar följdes av en rejäl återhämtning i slutet av månaden. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk i november med 1,4 procent.

Nettoutflöden noterades för de flesta aktiefondkategorierna och störst var uttagen från Sverigefonder (5,8 mdkr) och Europafonder (2,3 mdkr). Globalfonder uppvisade däremot ett nettoinflöde på 1,0 miljarder kronor under månaden.

Hittills i år totalt 69 mdkr nettouttagits från aktiefonder och samtliga fondkategorier utom Nordamerika och Japan har uppvisat nettoutflöden.  

Nettosparande i aktiefonder november 2011 

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av november till 1 782 miljarder kronor, varav 927 mdkr (motsvarande 52 procent) var placerade i aktiefonder. Under året har fondförmögenheten minskat med 182 miljarder, knappt 8 mdkr motsvaras av nettouttag medan resterande 174 mdkr är orsakade av negativ värdeutveckling.

Fondförmögenhet 111130 

>>Till statistiken

 

 

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening

08-506 988 01 /  0709-50 38 60

pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker

08-506 988 03  /  0733-12 55 77

fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2011, mdkr

 Nettosparande i fonder 2011

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Skriv ut Tipsa om den här sidan