Pressklipp

Artiklar (oredigerat urval) som publicerats i webbaserade nyhetsmedia om fondsparande och om Fondbolagens förening.

Kommentar: Premiepensionen förvaltas till låga avgifter och höjer pensionsnivåerna för pensionärerna
Riksrevisionen har granskat kostnadseffektiviteten i premiepensionssystemet, och rekommenderar en tydligare och mer heltäckande redovisning av fondernas kostnader. Fondbolagens förening ser positivt på denna rekommendation. Det är värt att påpeka att
2018-12-13 |

Har du koll på fonder tips testa dina kunskaper i Fondquizet – julspecial!
Har du fondkoll? Utmana dig själv och dina vänner med Fondkollens fondquiz -julspecial!
2018-12-13 |

"Fortsatt försiktighet under november"
Uttagen ur fonder fortsatte under november för tredje månaden i rad, men i lugnare takt än oktober, enligt månadsstatistiken från Fondbolagens Förening. Totalt sett var uttagen 5,4 miljarder kronor netto, bland annat därför att aktiefonder hade uttag
2018-12-11 |

Nettoutflöde från aktiefonder med 6,9 miljarder i november
Under november månad noterade samtliga fonder ett nettouttag på totalt 5,4 miljarder kronor. För aktiefonder var utflödet 6,9 miljarder kronor.
2018-12-11 |

Förstasidan
Fondrelaterat Fondspararna nettosålde aktiefonder för 6,9 miljarder kronor i november (Finwire)
2018-12-11 |

Fortsatt försiktighet i fondsparandet under november
I november noterade fonder ett nettoutflöde på 5,4 miljarder kronor. Nettouttag gjordes främst från aktiefonder, medan korta räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar.
2018-12-11 |

Positivt beslut om översyn av Priips-regelverket, och förlängt undantag för fonder
Europaparlamentets Economic and Monetary Affairs Committee har röstat för en förlängning av undantag för fonder vad gäller implementering av det nya Priips-regelverket. Samtidigt vill man ha en översyn av regelverket. Fondbolagens förening välkomnar
2018-12-05 |

Två nya medlemmar till Fondbolagens förening
Fondbolagens förening välkomnar Cicero Fonder och Eligo fonder som nya medlemmar i föreningen. Det beslutades vid föreningens styrelsemöte den 29 november.
2018-12-05 |