Pressklipp

Artiklar (oredigerat urval) som publicerats i webbaserade nyhetsmedia om fondsparande och om Fondbolagens förening.

GÖR OM – GÖR RÄTT
Premiepensionssystemet står inför en historisk omdaning. Småfonder och nya fonder kastas ut. Nu vill fondbolagen förvärva för att hålla sig kvar.
2018-06-21 |

Skånsk hållbarhet gav högst avkastning
Förra månaden gav Lundabaserade Proethos fond högst avkastning i dess kategori blandfonder.
2018-06-21 |

Skånsk hållbarhet gav högst avkastning
FONDER ¦ Förra månaden gav Lundabaserade Proethos fond högst avkastning i dess kategori blandfonder. Den nya fonden har investeringsfokus på bland annat förnybar energi som solkraft och vindkraft.
2018-06-21 |

Norskt bospar inget för oss
Sedan Boligsparing for ungdom, BSU, sjösattes i början av 90- talet har sparandet bland unga vuxit kraftigt i Norge.
2018-06-21 |

Fondforum 28 juni: Vad händer med aktieägarnas rättigheter?
På EU-nivå har det beslutats om ett nytt direktiv om ett ökat aktieägarengagemang. Rolf Skog och Lars Gavelin har lämnat sitt utredningsförslag (Ds 2018:15) om hur direktivet ska införlivas i svensk rätt. På seminariet kommer vi att diskutera vilka ä
2018-06-20 |

RiskFrskring
RT @annackwesterber: Gemensamt seminarium på temat påverkansarbete med @svforsakring @swedishbankers @fondbolagen och fondhandlarföreningen…
2018-06-20 |