Informationsmöte 18 maj: Nytt regelverk för penningmarknadsfonder

[2018-05-16] Välkommen till ett informationsmöte om tillämpningen av EU:s nya regelverk för penningmarknadsfonder.

Föreningen har sedan en tid arbetat med olika tillämpningsfrågor kring det nya regelverket för penningmarknadsfonder (EU:s penningmarknadsfondsförordning). Ett avstämningsmöte har hållits med Finansinspektionen, och en promemoria är under framtagande och kommer att distribueras inom kort. 

Ett informationsmöte kommer att hållas fredagen den 18  maj kl. 13.00 i föreningens lokaler. Frågorna rör bolag med ränteförvaltning (penningmarknadsfonder, likviditetsfonder, räntefonder). 

Ni som är intresserade av att delta kan anmäla er till undertecknad senast den 7 maj.

Medlemmar i Fondbolagens förening bjuds in till ett informationsmöte där vi tar upp tillämpningen av EU:s nya penningmarknadsfondsförordning. Frågorna rör bolag med ränteförvaltning (penningmarknadsfonder, likviditetsfonder, räntefonder). 

Tid: 18 maj kl.13.00

Plats: Fondbolagens förenings lokaler, David Bagares Gata 3

Anmälan: till Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening  

Skriv ut Tipsa om den här sidan