11 april: Informationsmöte i föreningens Pensionsarbetsgrupp

[2018-04-09] Fondbolagens förening håller ett informationsmöte med anledning av regeringens nyligen beslutade lagrådsremiss om förändringar i premiepensionen. VD i medlemsföretagen samt medlemmar i Pensionsarbetsgruppen är inbjudna till mötet.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss ang. förändringar i premiepensionen. Bland förslagen finns några viktiga nyheter som vi vill informera om. 

Tid: onsdag den 11 april 13.30 – 15.00
Plats: David Bagares gata 3
Obs Anmälan: irene.rikkinen@fondbolagen.se (vi har begränsad plats och behöver veta om vi ska hitta större lokal)

Mikael Westberg, chefsjurist och Erik Fransson, chef på fondtorgsavdelningen på  Pensionsmyndigheten kommer närvara vid mötet för att svara på frågor om övergångsperioden från gamla till nya avtal med Pensionsmyndigheten  och handläggningen av nya fondavtal. 

Agenda

1) Lagrådsremissen övergripande

2) Särskilt ang. kriterierna för deltagande

3) Tidtabell och övergångsregler

4) Framtida förändringar

 5) Övriga frågor 

Varmt välkomna!

Tid: onsdag den 11 april 13.30 – 15.00
Plats: David Bagares gata 3
Inbjudna: VD i medlemsbolag samt deltagare i Pensionsarbetsgruppen
Anmälan: irene.rikkinen@fondbolagen.se
Obs! Vi har begränsad plats och behöver veta om vi ska hitta större lokal.

Skriv ut Tipsa om den här sidan