Hållbarhetsprofilen anpassas efter branschstandard

[2018-07-30] Fondbolagens förening har kommit överens med Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) om att informationen i den s.k. Hållbarhetsprofilen ska anpassas till Fondbolagens förenings standard för hållbarhetsinformation. Den nya versionen av Hållbarhetsprofilen lanseras den 15 augusti 2018.

Fondbolagens förening har tagit fram en branschstandard för fonders hållbarhetsinformation. Den nya standarden uppfyller de lagkrav på hållbarhetsinformation som trädde i kraft vid årsskiftet. Sedan tidigare har Swesif tagit fram Hållbarhetsprofilen, ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Hållbarhetsprofilen anpassas nu så att den stämmer överens med branschstandarden. 

Alla fondbolag behöver uppdatera sina Hållbarhetsprofiler. Information om vad man behöver göra har gått ut via mejl till alla Swesifs medlemmar, och går också att läsa på Swesifs hemsida

Skriv ut Tipsa om den här sidan