Fondforum 28 juni: Vad händer med aktieägarnas rättigheter?

[2018-06-20] På EU-nivå har det beslutats om ett nytt direktiv om ett ökat aktieägarengagemang. Rolf Skog och Lars Gavelin har lämnat sitt utredningsförslag (Ds 2018:15) om hur direktivet ska införlivas i svensk rätt. På seminariet kommer vi att diskutera vilka ändringar som föreslås i aktieägarnas rättigheter och skyldigheter och hur de påverkar fondspararna. Seminariet är öppet för föreningens medlemmar och särskilt inbjudna.

Program 

Lars Gavelin, utredare, beskriver översiktligt utredningsförslagen med fokus på finansmarknadsrätt.

 

Därefter ett panelsamtal lett av Fredrik Nordström med

Sverre Linton, chefsjurist Aktiespararna

Maria Larsson, bolagsjurist Ericsson

Hans Ek, Vice VD SEB Fonder

Lars Gavelin, utredare

 

Tid: 28 juni kl. 9-10.30, frukost från 8.30

Plats: Fondbolagens förening, David Bagares Gata 3

Anmälan: irene.rikkinen@fondbolagen.se

Skriv ut Tipsa om den här sidan