31 augusti: Uppföljningsmöte med FI om rättssäkerhet

[2018-08-27] Representanter från Fondbolagens förening, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring med flera träffar Finansinspektionen. Branschföreningarna har en pågående diskussion med Finansinspektionen om hur finansmarknadens aktörer kan bli mer delaktiga i regelprocesserna.

Fondbolagens förening och övriga branschorganisationer har tidigare i ett öppet brev till finansmarknadsminister Per Bolund och Finansinspektionens GD Erik Thedéen lyft sin oro över hur särskilt EU-regelgivningen fungerar på finansmarknadsområdet. Finansbranschens aktörer behöver bli mer delaktiga i regelprocesserna för att öka rättssäkerheten.

Läs det öppna brevet till Per Bolund och Erik Thedéen

Skriv ut Tipsa om den här sidan