13 september: Pensionsmyndigheten informerar om sitt nya fondavtal

[2018-09-06] Välkommen till ett informationsmöte. Vi har bjudit in Erik Fransson, chef för Fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten, för att berätta om myndighetens nya fondavtal och om hur ansökningsförfarandet till det nya fondtorget ser ut.

I maj 2018 beslutade riksdagen om nya krav för att få erbjuda fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det nuvarande samarbetsavtalet avseende fonderna på fondtorget kommer därför att ersättas med ett nytt fondavtal. Pensionsmyndigheten arbetar med att färdigställa det nya fondavtalet, och beräknar ha det klart 1 oktober 2018.

Fondtorgschef Erik Fransson kommer till detta informationsmöte för att berätta om det nya fondavtalet, och om hur det går till när man ansöker om att få ansluta fonder till det nya fondtorget. 

Medlemmar i Fondbolagens förening är välkomna; föranmälan krävs. 

Tid: 13 september kl. 13.30-15.30

Mer information: Fredrik Nordström

Anmälan: Irene Rikkinen

Skriv ut Tipsa om den här sidan