Uppdaterad faktabroschyr om fonder för Gilla Din Ekonomi

[2015-03-04] Inom ramen för nätverket Gilla Din Ekonomi, som samordnas av Finansinspektionen, genomförs oberoende privatekonomisk utbildning för bland andra arbetstagare och pensionärer. Fondbolagens förening deltar aktivt i nätverket.

Broschyr om fonderFondbolagens förening deltar bland annat med föreläsningar om fonder och fondsparande inom ramen för projekten "Tryggare ekonomi på äldre dar'" för seniorer och "Trygga din ekonomiska framtid" för arbetsplatser. Föreningen har även fått förtroendet att ta fram kursmaterialet om fonder i samverkan med Finansinspektionen. Kursmaterialet om fonder har granskats av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Broschyren om fonder har nu uppdaterats - beställ eller ladda ned den här!

Läs mer om Gilla Din Ekonomi.

Skriv ut Tipsa om den här sidan