Personuppgiftspolicy, ansvarsbegränsningar m.m.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:2004), eller PUL som den kallas, har till syfte att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifterna. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Fondbolagens förening, nedan kallad föreningen, behandlar personuppgifter i samband med administration och fullgörelse av ingångna avtal samt åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats.

Utveckling av vår hemsida

Föreningen samlar vidare in information om hur hemsidan används, s.k. besöksstatistik. Exempel på sådan statistik kan vara antal besök, vilka webbadresser, domäner och ip-adresser besöken kommer ifrån t ex www.telia.se, vilka tider hemsidan är mest besökt, vilka delar av hemsidan är mest besökta osv. Denna information kan föreningen sedan använda för att se vilka delar av hemsidan som kan förbättras.

Information om personuppgifter

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av föreningen och eventuellt begära rättelse, kan du göra det genom att skicka en skriftlig begäran till Fondbolagens förenings Personuppgiftsombud, Stureplan 6, 114 35 Stockholm. Kom ihåg att den måste undertecknas av dig personligen.

Materialbeställning

När du beställer material genom vår webbplats behöver du bara ange namn och adress. När din beställning är utförd förstörs den automatiska beställningen med de uppgifter du lämnat. Fondbolagens förening vidarebefordrar ingen information om gjorda beställningar till någon annan part.

Cookies

Inga cookies används på www.fondbolagen.se.

Ansvarsbegränsning

Materialet på Fondbolagens förenings webbplats presenteras i informationssyfte och är inte avsett att utgöra juridisk, finansiell eller annan rådgivning. Observera att informationen på föreningens webbplats när som helst - utan att detta särskilt meddelas på nämnda sidor eller på annat sätt – kan komma att ändras.

Upphovsrätt

Allt material som Fondbolagens förening har lagt ut på Internet skyddas av upphovsrättslagen.

Länkar

Fondbolagens Förening tillåter förflyttande länkar, dvs. länkar som flyttar läsaren till startsidan för föreningens webbplats. Integrerade länkar, dvs. länkar som hämtar och visar eller framför material är inte tillåtna. Fondbolagens förening ansvarar inte i något fall för länkar till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.   

Skriv ut Tipsa om den här sidan