Jurist med intresse för fondverksamhet

[2018-11-28] Fondbolagens förening söker en junior jurist som tillsammans med övriga jurister på kansliet ska verka för bra regelverk och goda förutsättningar att driva fondverksamhet i Sverige. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från februari 2019 till utgången av året.

LagbokFondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningen bevakar lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen och är remissinstans nationellt och på EU-nivå. Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. I dag har Fondbolagens förening 47 medlemsbolag som tillsammans förvaltar merparten av fondsparandet i Sverige. Medlemsbolagen representerar en mångfald av olika fondbolag. Föreningen har dessutom flera associerade medlemsbolag med anknytning till branschen. Föreningens kansli är centralt placerat i Stockholms innerstad, och består av tio personer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som jurist kommer du arbeta med flera olika områden inom finansiell juridik, framför allt fondjuridik. Även arbete inom andra rättsområden, inte minst EU-rätt, konsumenträtt och marknadsrätt, förekommer.

Du kommer att delta i planering och hantering av föreningens arbetsgrupper med deltagande från medlemmar, och ibland andra intressenter. Du arbetar nära övriga jurister och medarbetare på kansliet och kommer att ha mycket kontakt med föreningens medlemmar.

Du kommer att arbeta med presentationer såväl i skrift som muntligen. Det handlar bl.a. om att formulera information i rättsliga frågor, PM och remissvar. Du kommer också att göra rättsutredningar.

I dina arbetsuppgifter ingår också att hantera allmänna juridiska frågor för kansliets verksamhet. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Du ska ha en juristutbildning. En inriktning som är relevant för föreningens verksamhet är meriterande. Arbetslivserfarenhet är meriterande, men inte nödvändigt.

God samarbetsförmåga och förmåga att driva arbete självständigt är viktigt. Vidare krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Språkkunskaper

Du behärskar både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Övrigt

Du rapporterar till vd. På kansliet finns ytterligare två seniora jurister, varav en chefsjurist med huvudansvar för juridiken på föreningens kansli.

Omfattning och tillträde

Heltid
Vikariat fr.o.m. februari t.o.m. december 2019.

Frågor och ansökan

För frågor om tjänsten kontakta Fredrik Pettersson, vice vd Fondbolagens förening: fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Sista ansökningsdag är 15 december. Ansökan skickas till:
Irene Rikkinen: irene.rikkinen@fondbolagen.se

Skriv ut Tipsa om den här sidan